Vi har bytt pollettsystem här 15/9 och du måste därför byta in dina gamla polletter mot nya. Vi är på plats varje vardag 14-16 för att byta in dina gamla polletter mot nya. Ifall du har ett stort antal gamla polletter får du gärna ringa innan så vi har tillräckligt många nya med oss.

Här finns 7 st gör-det-själv tvättbås varav 3 st klarar 4 m höga fordon (dock högst 7,5 ton) så här kan du även tvätta din lastbil och husvagn. 3 st bås har även underspolning. Här finns även 4 st dammsugare.

 


Stenyxegatan 34, Malmö